Bærekraft

Plasteriet - bærekraft i hvert ledd

For oss i Plasteriet er bærekraft en vesentlig del av bedriften, vi er sirkulærøkonomi i praksis. Vi strekker oss langt for å kunne tilby deg de mest bærekraftige produktene. Produktene fra Plasteriet skal være et miljøvennlig alternativ til hobby og fornyelse i hjemmet.

Materialgjenvinning

Bærekraft er ryggraden i hele prosjektet og Plasteriet bidrar til den i form av økt materialgjenvinning og sirkularitet.

Materialgjenvinning blir en sentral del av det grønne skiftet og er veien til en mer sirkulær økonomi. Bruk av resirkulert plast i stedet for jomfrumateriale sparer miljøet for et betydelig energiforbruk og CO2-utslipp. Plasteriet driver med materialgjenvinning på en liten og lokal skala. Vi forsøker å heve verdien av plastavfallet så høyt som overhodet mulig ved å drive med upsycling.

Plasteriet leverer på følgende av FNs bærekraftsmål:

bærekraftsmålene plasteriet

Vet du at det brukes 2 kilo råolje for å produsere 1 kilo plast? Ved å gjenbruke plasten og lage "nye" produkter av "gammel" plast behøver vi ikke bruke råolje.

Dagens gjenvinningsmodell er avhengig av et velfungerende globalt marked og høy oljepris.
Ressursene brukes ofte på en kortvarig og ugunstig måte: lineær verdiskaping.

plasteriet bærekraft

Modellen til Plasteriet er mindre avhengig av eksterne markedsfaktorer og er multipliserbar. Plasteriet skaper verdi på en bærekraftig og sirkulær måte.

Bærekraft Plasteriet

Plasteriet skal være et kreativitetsrom innenfor plastgjenvinning. Vi ønsker å delta i tverrfaglige samarbeid med andre bedrifter og institusjoner.

Miljøvennlig emballasje

Produktene du kjøper fra Plasteriet kommer i emballasje som er gjenbruk fra våre samarbeidsbedrifter i Trondheim.  Selv om eskene ikke er helt perfekte, oppfyller de deres beskyttelses- og transportfunksjon en gang til.

Dersom vi må kjøpe ny emballasje, skal vi gjøre vårt beste for å tilby deg det mest miljøvennlige alternativet. Vi skulle gjerne lagt ved produktkataloger over ting du får kjøpt hos oss, men vi vil sende med deg kun det som er nødvendig. Informasjon om våre andre produkter, det finner du på nettsiden.

Miljøvennlig transport

For å frakte varer rundt i Trondheim, hente lokalt plastavfall og sende varer bruker vi en elektrisk lastesykkel. Ser du denne fine sykkelen i Trondheim, da vet du at det er Plasteriet som er på vei. Så ofte som mulig vil vi bruke sykkel som transportmiddel. 

Vi håper at du blir med på den miljøvennlige reisen!