Plasten vi bruker

Plast har opphav i gresk plastikos som betyr «som kan formes».

Plast er en stor familie av syntetiske materialer fremstilt av petroleum (olje). Plastmaterialene kan formes og brukes til nesten hva som helst. De løser mange av dagens tekniske og samfunnsmessige funksjoner.


Hovedutfordringen til plast ligger i en dårlig kombinasjon av et bruk-og-kast-samfunn (50% av plast blir brukt bare en gang!), enorme mengder og manglende og/eller underdimensjonerte gjenvinningsløsninger.

På toppen av dette er nye plastmaterialer fortsatt billige.

Resultatet er et globalt miljøproblem hvor mindre enn 10% av all plast som er produsert, er resirkulert på verdensbasis (20% i Norge).

Det finnes mange plasttyper, men Plasteriet skal fokusere på to av dem: HDPE (2) og PP (5). De utgjør 15% av innsamlet plastavfall.

Polypropylen og polyetylen er polymere fra olefin-familien, som er den største og mest brukte i polymerverdenen.

De kan ha forskjellige kjemiske strukturer og fysiske egenskaper. Begge plastmaterialer er lette og trygge å bearbeide. HDPE og PP er materialer med høy slagfasthet, høy renhet, uten tungmetaller og svært lav forflytning av molekyler (migrasjon). De har følgende gjenvinningssymboler:

HDPE (2)
Høydensitetspolyetylen er slagfast ved lave temperaturer og meget motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier. HDPE brukes primært til emballasje (flasker, begre og kasser) til næringsmiddel- eller rengjøringsprodukter. Vann- og dreneringsrør er ofte laget av HDPE.
Smeltetemperaturen er ca. 190 °C


PP (5)
Polypropylen tåler høyere temperaturer og er hardere og stivere enn HDPE, men kan være skjør ved lave temperaturer.
PP tåler litt høyere temperaturer enn HDPE, men viser mindre motstand mot kjemikalier. Dens bruk rettes hovedsakelig mot matemballasje (flasker, begre, korker, kasser) og en rekke utendørs og tekniske artikler (brøytepinner, fiskeutstyr, hageutstyr og bøtter).
Smeltetemperaturen er ca. 230 °C

 

Bruk av våre produkter i kontakt med mat

Selv om råvarene hovedsakelig består av plastemballasje fra matprodukter som er rene, kan vi dessverre ikke garantere at våre produkter kan brukes i kontakt med matvarer.
Matvaregodkjenning stiller strenge krav til kvalitet, og sporbarhet samt en betydelig investering i dedikerte maskiner. Dette er noe som vi ønsker å jobbe videre med.

Bruk av våre produkter ute

Vi tilsetter ikke additiver som UV-stabilisator under produksjon.
Våre produkter egner seg først og fremst til innvendig bruk.
PP tåler UV-lys dårlig og vil raskt miste sine gode egenskaper. HDPE tåler UV-lys litt bedre enn PP, men vil degraderes også over tid, især ved direkte og langvarige eksponering til lys.

Donere plast til Plasteriet

Vi setter stor pris på plastavfall som vi kan bruke i produksjon av nye produkter, men for at vi skal kunne levere et kvalitetsprodukt til dere har vi strenge krav.

Plasten som kan leveres til oss (etter avtale) skal være:

  • rengjort og uten matrester
  • uten etiketter
  • tørr (ut- og innside)
  • sortert etter plasttype (PP/5 eller HDPE/2)
  • sortert etter farger eller fargetoner

Precious Plastic

Precious Plastic er et åpent og inkluderende plastgjenvinningsfelleskap med åpne maskinvarer, tekniske løsninger og kildekoder. One Army er paraplyorganisasjonen som drifter forskjellige prosjekter som forsøker å finne konkrete løsninger på globale utfordringer, der Precious Plastic inngår.


One Army - Projects tackling global problems

Kjerneidéen til Precious Plastic-bevegelsen er å demokratisere resirkuleringsaktivitetene ved å gjøre individer eller små lokale organisasjoner i stand til å drive egne resirkuleringsselskap.

Målet er å ta vare på miljøet og skape økonomisk aktivitet på lokalt nivå og på en sirkulær måte.

Utoplast har vært et aktivt medlem siden sommeren 2020.

Sjekk gjerne hjemmesiden til Precious Plastic og alle verktøy og opplysninger som er tilgjengelige der!
Alle kan resirkulere! La oss gjøre noe fint ut av det!


Supplerende informasjonskilder om plast, plastsortering, plastavfall og plastgjevinning.

MILJØDIREKTORATET
Plastavfall - Miljøstatus (miljodirektoratet.no)
Mikroplast - Miljøstatus (miljodirektoratet.no)

GRØNT PUNKT NORGE
Plastemballasje fra husholdninger - Grønt Punkt Norge (grontpunkt.no)
Hardplast - Grønt Punkt Norge (grontpunkt.no)

AVFALL NORGE
Rapporter - Avfall Norge
Utoplast - resirkulering av PLA - Avfall Norge

EMBALLASJEFORENINGEN
Emballasje - emballasjeforeningen
Plastflasker kan trygt gjenbrukes i hjemmet - emballasjeforeningen

MILJØORGANISASJONER
Naturvernforbundet – naturvern, klima, energi og samferdsel
Forsiden - Framtiden.no
WWF