Knagger laget av 100% resirkulert plast, hvor bærekraftig er det egentlig?

Knagger laget av 100% resirkulert plast, hvor bærekraftig er det egentlig?

knagger laget av 100% resirkulert plast

Laget av 100% resirkulert og lokal plast. Det høres bra ut, men hvor bærekraftig er det egentlig?

Ordet bærekraft har blitt et moderne ord flere bedrifter smykker seg med.  En av grunnene til at bærekraftbegrepet blir brukt i et så stort omfang er at forbrukere stiller krav når de velger hvor de skal legge igjen penger.

Bærekraftbegrepet blir brukt av de som faktisk er bærekraftige og de som bruker det for å pynte på sannheten.

Vi ønsker å finne ut om vi i Plasteriet med stolthet kan si at produktet vårt Knaggi er bærekraftig, eller er vi som mange andre, pynter vi på sannheten?

Livssyklusanalyse

Lika Razina, student ved NTNU, har gjennomført en livssyklusanalyse hvor hun sammenligner knagger fra Plasteriet med andre knagger man kan få kjøpt i butikker i Norge. Studien er finansiert med midler fra Handelens Miljøfond.

Målet med analysen er å finne ut om det faktisk er bærekraftig å lage knagger av 100% resirkulert plast kontra knagger av råmaterialer. Lika har sammenlignet utslipp ved produksjon fra 9 forskjellige knagger, deriblant knagger fra Plasteriet.

Knaggene som ble sammenlignet i analysen er disse:

Tabell laget av Lika Razina

Er Knaggi bærekraftig?

Er det bærekraftig og bra for kloden vår at vi produserer interiørartikler lokalt, av lokalt plastavfall?

Det enkle svaret er ja. Likas studie viser at lokalproduserte knagger fra Plasteriet, laget av 100% resirkulert og lokalt plastavfall, har hele 7 ganger lavere CO2- utslipp enn knaggene som kommer dårligst ut av analysen.

Lika benyttet SimaPro LCA software and Ecoinvent database når hun jobbet med denne studien. Underveis i studien var det mange faktorer som ble analysert.

Studien gir svar på hvordan produksjon av knagger påvirker:

 • Global oppvarming
 • Ozondannelse
 • Dannelse av fine partikler
 • Terrestrisk forsuring
 • Ferskvannseutrofiering
 • Marin eutrofiering
 • Terrestrisk økotoksisitet
 • Ferskvanns økotoksisitet
 • Marin økotoksisitet
 • Arealbruk
 • Mangel på mineralressurser

I diagrammene kan du se hvordan knagger laget av forskjellige materialer påvirker de forskjellige utfordringene.

Diagrammer laget av Lika Razina

Knaggi, laget av 100% resirkulert plast kommer godt ut av analysen.

 • Det er en betydelig forskjell mellom knagger laget av resirkulert polypropylenplast og de andre knaggene. Knaggi produserer minst 7 ganger mindre CO2-utslipp enn de som kommer dårligst ut av analysen.
 • Plasteriet kan produsere omtrent 9000 knagger av resirkulert plast for å slippe ut samme mengde karbondioksid som 617 knagger av nummer 1, eller 1140 knagger av nummer 4.
 • Knagger laget av resirkulert plast har minst innvirkning på ozonlaget.
 • Knagger av resirkulert plast har 15-25 ganger mindre innflytelse på jordens fruktbarhet sammenlignet med de andre knaggene.
 • Knagger laget av metall bidrar 11-37 ganger mer til til eutrofieringen enn knagger av resirkulert plast.
 • På grunn av det faktum at plasten til Knaggi allerede er produsert, bruker de 30 ganger mindre arealressurser enn de andre knaggene.
 • Knagger produsert av Plasteriet har 85-150 ganger mindre innvirkning på mineralresursknapphet. Dette på grunn av at råvarene er allerede produserte materialer.
Den største mengden vann som brukes hos Plasteriet går med på å vaske plast før den resirkuleres. Det er 15-30 ganger mindre vann enn det som brukes i produksjonen av andre knagger.

Resultatet er tydelig

Resultatene ovenfor viser at det å lage knagger av resirkulert plast er mye mer miljøvennlig enn å lage knagger av råmaterialer. I alle kategorier bidrar knagger produsert av Plasteriet minst til hver kategori. Ved å produsere 1000 knagger og erstatte den gjennomsnittlige detaljhandelsknaggen med knagg laget av resirkulert plast, produsert av Plasteriet, vil man forhindre 170 kg karbondioksid, som tilsvarer rundt 1000 km med en dieselbil.

Knagger fra Plasteriet er et bærekraftig alternativ.

Denne analysen er basert på våre knagger, men med tanke på at alle våre produkter produseres på samme måte og med samme råvarer vil vi anta at svarene i stor grad kan overføres til flere av våre produkter.

Knagger laget av handlekurver fra Coop Prix og defekte oppbevaringsbokser

Faktorer som gjør knaggene fra Plasteriet mer bærekraftig enn lignende knagger laget av råmaterialer:

 • Knaggene produseres av 100% plastavfall. Råvarene i produksjon er allerede produsert og har dermed ingen utslipp.
 • Mye plastavfall havner ofte i restavfall. Det får da en kortvarig brennverdi, men verdien av resirkulering er større når vi ser hvor store utslipp vanlige knagger faktisk har.
 • Råvarene kommer oftest fra lokale bedrifter. Utslippene ved transport er da kuttet.
 • Plastavfall som hentes i Trondheim hentes med en el-lastesykkel og derav ingen utslipp.

Et lukket kretsløp for bedriften

Liker du tanken på å innrede kontorlandskapet med bærekraftig interiør? Vet du at knaggene kan produseres av avfall som bedrifter genererer? Så lenge plasten er av god kvalitet PP(5) eller HDPE(2) kan vi i Plasteriet oppsirkulere avfallet til knagger og andre produkter. Da vil avfallet fra deres bedrift ende opp i et lukket kretsløp. Og din bedrift har en fin historie å fortelle til alle som henger opp jakken sin.

Ta gjerne kontakt med oss i Plasteriet dersom du ønsker å vite mer om våre knagger og produksjonsprosessen.
Tilbake til bloggen