Vi resirkulerer snusboksene

Vi resirkulerer snusboksene

Eller oppsirkulerer, som vi liker å si. En tom snusboks har ingen nytteverdi (brenneverdi i beste fall). Veldig ofte havner den i restavfallet da den har rester av snus på innsiden, det gjør snusboksene til engangsplast. Selv om plasten er laget for å vare i hundrevis av år, blir den ofte kun brukt til dette kortvarige formålet. Dette har vi lyst til å gjøre noe med.

#Brukertopplokket X Plasteriet

#Brukertopplokket har samlet inn brukte snusbokser på festivaler i Norge. 

#brukertopplokket er en holdningskampanje som målsetter å forsterke miljøbudskapet blant snusere.


Bilde: Brukertopplokket.no

I samarbeid med #brukertopplokket har vi oppsirkulert snusboksene til blomsterpotter og hårbøyler. Da har en boks som man ser på som avfall blitt til et nytt produkt av en høyere nytteverdi. Dette har tilført snusboksen mer verdi da den blir omformet til et nyttig og langvarig produkt. 

Boksene har blitt vasket og kvernet og deretter håndstøpt. Nå skal produktene bli med på årets festivaler slik at forbrukere ser verdien av å resirkulere snusbokser.

Kvalitetsplast

Snusbokser er laget av PP (5), en plasttype av god kvalitet som vi i Plasteriet jobber mye med. Det sies at det er en stygg farge, men det er vi ikke enig i. Produktene vi lager av boksene blir fine. Vi har blandet inn blank gjennomsiktig PP (5) for å få en fin overflate. Denne plasten kommer fra ødelagte oppbevaringsbokser eller DVD-cover.

Nordmenn konsumerer 100 millioner snusbokser i året! Hver snusboks veier 14 gram, det tilsvarer 1400 tonn jomfruelig plast som produseres årlig. Forbrukere kan bidra med å få ned disse mengdene ved å snuse mindre, og bransjen (regelverket) kan bidra ved å gå over til mer miljøvennlig materialvalg for emballasjen.

Enn så lenge skal vi gjøre vårt beste for å oppsirkulere snusboksene som havner hos oss.

Tilbake til bloggen